algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan zowel  telefonisch als per e-mail. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.


Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.


Het is belangrijk dat u de juiste informatie verstrekt omtrent uw medische gezondheid. Op basis hiervan wordt een behandelingsplan opgesteld en kan de voetreflexmassage op een verantwoorde en veilige manier gegeven worden.


Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.


Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u zonder afzegging de afspraak niet  nakomt, dan breng ik het volledige tarief in rekening. Annuleren kan via mail of telefoon.


Ik ben vrijgesteld van BTW voor de therapeutische behandelingen.


Wederzijds respect en goede hygiëne is belangrijk voor zowel cliënt als therapeut.


Mobiele telefoon graag uitschakelen of op stil zetten. Het komt de behandeling ten goede als deze in alle rust gegeven en ontvangen kan worden.


De betaling dient zo snel mogelijk na de afspraak/behandeling te gebeuren. U ontvangt na de behandeling per mail een factuur die u per omgaande via een betalingsverzoek of iDEAL betaald.


Bij voetreflexplus therapie gaat het om het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Ik stel geen diagnose. Bij twijfel staak ik de behandeling en verwijs ik u door naar een arts. Als uw arts toestemt in een vervolgbehandeling dan kunnen we de behandeling herstarten.


Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling mede te delen. Wanneer u zich laat behandelen bij VoetreflexPlus Praktijk Carola, dan is dit op geheel eigen risico.


Bij contra-indicaties als koorts,  besmettelijke huidaandoeningen, trombosebenen, zware infecties ( op voeten en onderbenen), risico zwangerschap, sterke depressie of psychose, aderontsteking of net na een operatie is voorzichtigheid geboden. Bij twijfel neem dan eerst contact op met uw (huis)arts.


VoetreflexPlus praktijk Carola is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde informatie dan wel verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.


VoetreflexPlus praktijk Carola is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen.


VoetreflexPlus Praktijk Carola behoud zich het recht cliënten te weigeren indien deze in invloed zijn van alcohol en drugs.


Indien u voor een behandeling kiest dan ben ik verplicht om schriftelijk toestemming te vragen. Dit staat beschreven in de privacywet die 25-05-2018 van kracht werd.